786

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

جستجوگر

یافته ها در جستجو

  امکانات وب

  آرشیو مطالب

  برچسب ها

  🌌 پرنیان شب 🌌, [۰۳.۰۱.۱۸ ۲۱:۳۳]
  ☘️🌸🍃🌺💐
  🌸🌼🌺☘️
  💐☘️🌼
  🌺🍃
  🌸

  رمان #پرنیان_شب
  #786

  زیر پامون خالی شد و وارد یه لوله بزرگ شدیم

  چنان جیغ کشیدم که گلوم سوخت .

  کیان لحظه آخر منو کشید تو بغلش اما نه از شوک من کم شد نه از  جیغم

  محکم به اطراف کوبیده میشدیم .

  مثل سرسره های پارک آبی اما بدون آب

  کیان منو تو بغلش تکون داد و داد زد

  " تموم شد مینو ... میشه بس کنی "

  تازه متوجه شدم سرعتمون خیلی کم شده و ملایم داریم باقی مونده مسیر رو میریم

  آروم پرت شدیم رو یه تشک و کیان سریع بلند شد

  با تاسف برام سر تکون داد

  با دستش گوشش رو دست کشید و گفت 

  " فکر کنم پرده گوشمو پاره کردی "

  به اطراف نگاه کردمو خیره به اون سرسره عجیب گفتم

  " کدوم احمقی اینو درست کرده ؟ "

  کیان تو گلو خندید و گفت

  " دامون و سیامند "

  " روانیا ... "

  " همه استقبال میکنن از این ورودی ... بعد از ما خیلی های دیگه هم این ورودی رو کپی کردن ... "

  بلند شدمو لباس هامو مرتب کردم

  " همتون دیوونه این ... "

  " صدات چقدر قشنگ شد "

  گلومو گرفتم ... صدام افتضاح شده بود...

  گلوم هم درد میکرد ... امیدوارم قدرت ترمیم خارق العاده خوناشامی اینجا به کارم بیاد و صدام زود درست شه !

  کیان به سمت دری رفت و گفت

  " فکر کنم همه رو خبردار کردی ما داریم میایم "

  پشت سرش رفتم و گفتم

  " من نبودم ... "

  فقط خندید و درو باز کرد .

  نور راهرو بیرون افتاد داخل و هر دو خارج شدیم .

  همون راهرو دفعه قبل بود . با همون مغازه های عجیب

  به سمت فروشگاه مهناز رفتیم و کیان درو برای من نگه داشت تا وارد شم

  با ورودم مهناز با لبخند نگاهم کرد و به لیوانی که رو میز بود اشاره کرد

  " فکر کنم به یه لیوان آب احتیاج داشته باشی "

  با شرمندگی سلام کردم و گفتم

  " تقصیر کیان بود "

  " شک ندارم ... "

  کیان دوباره تو گلو خندید و تیکی داد به کونتور جلوی مهناز

  " انتظار نداشتم انقدر زود باشین "

  " شوخی جالبی بود ... "

  سوالی نگاهش کردم که چشمکی به من زد و گفت

  " ما تعطیلی نداریم ... حالا زودتر با من بیا عزیزم ... چون کلی مشتری وقت گرفتن برای خرید "

  کیان آروم خندید طوری که فقط من میتونستم بشنوم گفت

  " مهناز الان حسابی سر حاله ... "

  لبخند زدم و چیزی نگفتم . یه لب از آب خوردم و پشت سر مهناز رفتم که گفت

  🌸
  🍃🌺
  🌼☘️🌸
  🌺🍃🌼🍀
  💐🌸🍀🌺🍃

  🌌 پرنیان شب 🌌, [۰۳.۰۱.۱۸ ۲۱:۳۴]
  ☘️🌸🍃🌺💐
  🌸🌼🌺☘️
  💐☘️🌼
  🌺🍃
  🌸

  رمان #پرنیان_شب
  #787

  لبخند زدم و چیزی نگفتم . یه لب از آب خوردم و پشت سر مهناز رفتم که گفت

  " خب عزیزم چه جور لباسی مد نظرته ؟ دکلته ؟ حریر ؟ سفید یا رنگ دیگه ؟ اصلا مدل خاصی مد نظرت هست؟"

  دستمو رو لباس هایی که کنارمون بود کشیدم و گفتم
  " یه چیزی که خیلی لباس عروس نباشه ... "

  برگشت و مشکوک نگاهم کرد

  بهش لبخند زدم و گفتم
  " منظورم اینه خیلی پفی و دست و پا گیر نباشه "

  چشم هاشو ریز کرد و گفت
  " همه دوست دارن خیلی مجلل باشه "

  " خب من همه نیستم ..."

  لبخندی رو لبش نشست و گفت

  " بذار یه سری لباس بهت نشن بدم ... امیدوارم رنگ خاصی مد نظرت نباشه "
  خندیدم و گفتم
  " چرا اتفاقا "

  سیامند :::::::::::

  نگین خیلی زود اومد پیشم .

  مثل مینو که براش خوردن صبحانه و غذای عادی عجیب بود نگین هم پر از سوال و سر در گمی بود .

  اما بلاخره بعد یکساعت به اتاق تمرین رسیدیم که گفت
  " من میتونم تا فردا خیلی آماده بشم "

  " خیلی ؟ یعنی چقدر ؟ "

  " یعنی در حد جنگیدن با یکی از شما "
  مشکوک نگاهش کردم که نگاهشو ازم دزدید وگفت

  " همینجوری پرسیدم "

  چونه اش رو گرفتم و سرشو بلند کردم . نکنه کسی دیشب اذیت کرده که میخواد با اون مبارزه کنه ؟

  بلاخره به من نگاه کرد که پرسیدم
  " اتفاقی افتاده ؟ کسی اذیتت کرده ؟ "

  صدای دامون از پشت سرم جواب داد
  " فکر کنم با یکی شرط بسته باهاش مبارزه کنه "

  برگشتم سمت دامون

  که بهم اشاره کرد و گفت
  " آریو کارت داره ... من با نگین تمرین میکنم تا تو بیای "

  کلافه به سمت در رفتم .
  نگین با کی شرط بسته بود !

  انگار مثل مینو این دخترم دنبال دردسر بود .
  سریع به سمت اتاق آریو رفتم

  کیان :::::::::

  به مینو تو اتاق پرو نگاه کردم .
  این سومین لباسی بود که پرو میکرد .

  🌸
  🍃🌺
  🌼☘️🌸
  🌺🍃🌼🍀
  💐🌸🍀🌺🍃

  🌌 پرنیان شب 🌌, [۰۴.۰۱.۱۸ ۱۰:۱۴]
  ☘️🌸🍃🌺💐
  🌸🌼🌺☘️
  💐☘️🌼
  🌺🍃
  🌸

  رمان #پرنیان_شب
  #788

  این سومین لباسی بود که پرو میکرد .

  درسته نسبت به انتخاب اول و دومش این لباس بیشتر به ... خب ... بیشتر به لباس مهمونی شبیه بود !

  اما بازم لباس عروس نبود !
  مهناز هم حرفمو تائید کرد و گفت

  " خیلی بهت میاد ... اما هنوز هم لباس عروس نیست ... "
  اینو گفتو رفت . خم شدم و کنار گوش مینو گفتم

  " تو که نمیخوای بخاطر لباست شک کنن که این یه عروسی واقعی نیست ؟ "
  با اخم اما آروم گفت

  " تو که نمیخوای من با یه لباس پفی با آرتور بجنگم ؟! "
  تا حدودی حق با مینو بود ...

  اما واقعا این لباس ها حتی برای من قابل قبول نبود به عنوان عروس ...
  مهناز با یه لباس سفید و آشنا اومد سمتمون و گفت

  " یه پشنهاد دارم برات مینو ... نظرت با لباس باستانی ونوس چیه ؟ "
  تازه یادم افتاد این لباس رو کجا دیدم

  مینو آروم اومد جلو و گفت
  " لباس باستانی ونوس؟ "

  مهناز سر تکون دادو لباسو به سمت مینو گرفت و گفت

  " امتحانش کن ... شاید شبیه لباس عروس های الان نباشه ! اما یه لباس عروس باستانیه ... "

  مینو به من نگاه کرد که گفتم
  " ونوس معروف بود به الهه عشق ... بد نیست امتحان کنی "

  " الان مرده ؟ این لباس یه مرده است ؟ "
  مهناز خندید و گفت

  " نه ... این بدل لباس ونوسه ... چون اصلش مسلما الان تن خودشه "

  مینو سرخ شد و سریع برگشت تو اتاق پرو ...
  مهناز آروم به من گفت

  " اگه تو برای مراسمتون یه لباس عجیب نمیخوای میتونی اونجا چند دست کت شلوار رو پرو کنی !"
   
  مینو :::::::::::::

  به خودم تو آینه نگاه کردم .

  لباس عجیبی بود اما دوستش داشتم . دامن کوتاهی داشت که تور حریری خیلی سبک و ساده روی اون می اومد و کمی بلند تر از دامن بود !

  آستین های بلند و تنگ لباس و سر شونه های لختش ترکیب جالبی بود

  ساده بود اما عجیب و متفاوت. درست چیزی که میشد باهاش راحت جنگید.

  روی یقه لباس که کاملا بسته بود گردنبند جالبی قرار داشت و سادگی لباس رو کم میکرد .

  واقعا نسبت به بقیه لباس ها برای نبرد عالی بود ... مخصوصا که یه لباس باستانی بود و کسی نمیتونست تفاوتش با لباس عروس رو ببره زیر سوال .

   جلو آینه گارد گرفتم که در اتاق پرو باز  شد

  🌸
  🍃🌺
  🌼☘️🌸
  🌺🍃🌼🍀
  💐🌸🍀🌺🍃

  نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : چهارشنبه 20 دی 1396 ساعت: 20:04
  برچسب‌ها :
  اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورها